สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.กาญจนบุรี เชิญชวน ปชช.ร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5

 

 

จ.กาญจนบุรี เชิญชวน ปชช.ร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5
          เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา จ.กาญจนบุรีร่วมกับคณะสงฆ์ เชิญชวนประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผวจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย พระราชรัตนวิมล จจ. กาญจนบุรี ฝ่ายมหานิกาย และ พระเทพเมธาภรณ์ จจ.กาญจนบุรี ฝ่ายธรรมยุต และคณะสงฆ์ ร่วมเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนใน จ.กาญจนบุรี ทั้งบุคลากร ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมสมัครเป็นครอบครัวรักษาศีล 5 และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

จ.กาญจนบุรี เชิญชวน ปชช.ร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5

จ.กาญจนบุรี เชิญชวน ปชช.ร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผวจ.กาญจนบุรี

 

จ.กาญจนบุรี เชิญชวน ปชช.ร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5
ในวาระการประชุม คณะสงฆ์  จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย  ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน

เข้าร่วมสมัครเป็นครอบครัวรักษาศีล 5 และหมู่บ้านรักษาศีล 5

          โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และเป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5 ในเว็ปไซด์ Sila5.com หรือสมัครได้ที่ วัดทุกแห่งใกล้บ้านและสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาญจนบุรี หรือสำนักงาน รจจ.กาญจนบุรี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต. บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร