สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอนสมาธิเด็กพื้นเมือง


             เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ อาจารย์ประจำวิชาศาสนาเปรียบเทียบของโรงเรียน Baldwin Pantego Academy Highschool ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดภาวนาเท็กซัส ไปบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนชาวอเมริกันชั้นเกรด ๑๒ จำนวน ๒๐ คน ในหัวข้อ "ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา" ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและตั้งใจฟังพระอาจารย์เป็นอย่างดี แต่ละคนได้ตั้งคำถาม ซึ่งพระอาจารย์ได้ให้ความกระจ่างและตอบข้อสงสัยของนักเรียน อีกทั้งยังได้ตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบด้วย บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและเบิกบาน ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนและครูประจำชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูประจำชั้นก็ได้กล่าวทิ้งท้ายกับพระอาจารย์ว่า ครั้งหน้าจะขออนุญาตนำนักเรียนไปเยี่ยมชมวัดภาวนาเท็กซัสในโอกาสต่อไปอีกด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร