สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ตะวันชัยวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรค่ายคุณธรรม

 

 

รร.ตะวันชัยวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรค่ายคุณธรรม

           เมื่่อวันพุธ ที่ 1 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา นร. ม.ต้น ของ ร.ร. ตะวันชัยวิทยา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ร.ร.เครือข่ายฟื้นฟูศีลธรรม ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครและวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับ นร. ชั้น ป. 6 ร.ร. สุขานารี ซึ่งได้จัดค่ายคุณธรรมร่วมกับ พระมงคลวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน รจจ.นครราชสีมา

          สำหรับการอบรมครั้งนี้พี่ๆจาก ร.ร. ตะวันชัยวิทยาได้ถ่ายทอดความดีสากล 5 ประการ และวัฒนธรรมชาวพุทธ ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองมาอย่างตลอดต่อเนื่อง  โดยแบ่งฐานต่างๆ ให้น้องๆทุกคนได้เข้าร่วม คือ ฐานลุกนั่งกราบไหว้ ฐานสุขพิมาน ฐานจัดพับเก็บ และฐานปัดกวาดเช็ดถู ซึ่งจากการถ่ายทอดความดีครั้งนี้ทำให้น้องๆจาก ร.ร. สุขานารี กว่า 400 คนได้รับความสนุกสนานและความรู้เรื่องความดีสากล 5 ประการได้เป็นอย่างดี โดยเด็กๆบอกว่าจะนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันและที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ได้ปลื้มใจ ทำให้พี่เลี้ยงตั้งใจถ่ายทอดคุณธรรม ความดีในครั้งนี้รู้สึกประทับใจและภาคภูมิใจที่ตนเองได้ขยายความดีออกไปสู่รุ่นน้อง สมกับที่ตนเองได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก  และถ้ามีโอกาสก็อยากจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความดีเช่นนี้อีก

 

รร.ตะวันชัยวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรค่ายคุณธรรม

 นร. ม.ต้น ของ ร.ร. ตะวันชัยวิทยาเป็นอาสาสมัครและวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับ นร. ชั้น ป. 6 ร.ร. สุขานารี 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร