สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ภาค 10 จัดประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปีพ.ศ.2558

 

 

 

 คณะสงฆ์ภาค 10 จัดประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี พ.ศ.2558

         เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ภาค 10 จัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 บ้านสร้างมิ่ง ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โดยมีพระพรหมสิทธิ จภ. 10 กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธาน โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลาชธานี กล่าวให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ

 

 คณะสงฆ์ภาค 10 จัดประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปีพ.ศ.2558
      พระพรหมสิทธิ จภ. 10 กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธาน

 

           สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้บรรยายและถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ จำนวน 1,850 รูป ประกอบด้วย งานสาธารณูปการ งานสารบรรณสงเคราะห์งานการศาสนศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแพร่ การบรรยายเรื่องภัยและความมั่นคงของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่ง จ. อุบลราชธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ จ. อุบลราชธานีกับทุกภาคส่วน ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อสร้างความปรองดองโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 

 คณะสงฆ์ภาค 10 จัดประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปีพ.ศ.2558

ประชุมพระสังฆาธิการ จำนวน 1,850 รูป 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร