สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบโล่เกียรติยศ สถานศึกษาต้นแบบศีลธรรม

 

 

พิธีมอบโล่เกียรติยศ สถานศึกษาต้นแบบศีลธรรม


          เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา พระอาจารย์เอกพล  ธนินโท  หัวหน้าศูนย์อบรมวัดราษฎร์นิยมธรรม  จ. สมุทรปราการ มอบเกียรติบัตร ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรในการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดยมี อ.อิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสาร   ผอ.ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เป็นผู้แทนในการรับ 
           สำหรับ นายสุพัฒน์ พูลเจริญ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาล ต. ด่านสำโรง ผู้แทนในการมอบโล่เกียรติยศสถานศึกษาต้นแบบศีลธรรมผู้นำฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้แก่ ร.ร. มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ในการส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บางคนหลังจากลูกชายได้บวชเป็นสามเณรทำให้พ่อแม่เลิกเหล้าได้อย่างเด็ดขาด  
           ผอ.ร.ร. มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้กล่าวขอบคุณวัดพระธรรมกาย พระอาจารย์  เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆเหล่านี้ให้กับเด็ก เป็นการฝึกคุณธรรม ความรับผิดชอบ ให้มีความเคารพต่อแม่ ซึ่งพระอาจารย์ทุกรูปได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อคาดหวังให้นักเรียนเป็นเด็กเก่งและได้เรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

 

พิธีมอบโล่เกียรติยศ สถานศึกษาต้นแบบศีลธรรม

ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร