สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดค่ายใจใสเกรดสวย

 

 

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  จัดค่ายใจใสเกรดสวย  


          เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 ถึง วันอาทิตย์ ที่  5  ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จัดค่ายใจใสเกรดสวย  รุ่นที่ 2 นร.ระดับ ม.ต้น  โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชวลิต โฆสชโว นำปฏิบัติธรรม และคุณวรรณภา วรรณศรี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศน์เมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ 
           นอกจากนี้ภายในโครงการน้อง ๆ ยังได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการทำ workshop เรียนรู้ฐานกิจกรรมความดีสากล 5 ประการ การเพิ่มพูนศักยภาพของใจพร้อมทั้งพักใจและกาย ด้วยการนั่งสมาธิ และมอบประกาศนียบัตรในวันจบโครงการด้วย ซึ่งภายหลังจบค่ายน้อง ๆ ต่างตั้งใจนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกับการเรียนต่อไป

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  จัดค่ายใจใสเกรดสวย

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จัดค่ายใจใสเกรดสวย  รุ่นที่ 2 นร.ระดับ ม.ต้น

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร