สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
 

          เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีจุดโคมประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ภายในงานคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเท็กซัส ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น และประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ถวายผ้าป่า ถวายปัจจัยร่วมสร้างอาคารโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี 

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

สวดมนต์ทำวัตรเย็น และประกอบพิธีบูชาข้าวพระ


          จากนั้นเป็นพิธีจุดโคมประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และโปรยดอกไม้ดวงแก้วสำเร็จ โดยประธานสงฆ์ได้จุดโคมประทีป และได้ส่งต่อคณะประธานจำนวน 6 คณะ โดยได้ร่วมกันจุดโคมประทีปบูชาธรรม และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านได้ร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้

 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ถวายผ้าป่า ถวายปัจจัยร่วมสร้างอาคารโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี 

พิธีจุดโคมประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และโปรยดอกไม้ดวงแก้วสำเร็จ