สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี

 

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี 
 

          เมื่อวันพุธที่ 15 ก.ค. พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในวันพระใหญ่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว สาธุชนที่มาร่วมงานได้เขียนชื่อหมู่ญาติ พร้อมกับอธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศล แล้วนำรายชื่อไปหย่อนลงในภาชนะแก้ว ร่วมกันประกอบพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในวันพระใหญ่ โดยบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล  จากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งถวายผ้าไตร ดอกไม้ ยารักษาโรค และรับพรจากคณะสงฆ์

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี

ทุกวันพระใหญ่ชาววัดพระธรรมกาย อุทิศบุญให้กับหมู่ญาติ


          สำหรับพิธีปุพพเปตพลีจัดขึ้นทุกวันพระใหญ่ เพื่อให้สาธุชนได้ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ บุพการี ญาติสนิท มิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว แม้จะอยู่ในภพภูมิใดด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ และมหาปูชนียาจารย์ จะนำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ มีความสุขในสัมปรายภพ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร