สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณรรุ่นเข้าพรรษา

พิธีบรรพชาสามเณรรุ่นเข้าพรรษา
          เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา1แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่ 12 โดยมีนาคธรรมทายาทเข้าร่วมพิธีทั้งหมด 3 โครงการได้แก่โครงการธรรมทายาทนานาชาติ IDOP และโครงการอบรมสามเณรโรงเรียนนานาชาติ  โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

         ภาคเช้านาคธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าพื้นที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณและพิธีวันทาเจดีย์ ภาคสายพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เปรียญธรรม 9 ประโยค ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ และกล่าวให้โอวาท จากนั้นนาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้ารับคล้องอังสะการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์ ภาคบ่ายนาคธรรมทายาทได้เข้าพิธีขอสรณะคมน์ขอศีลและขอนิสัย ตัวแทนนาคธรรมทายาทได้น้อมถวายไทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์ และได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

 

พิธีบรรพชาสามเณรรุ่นเข้าพรรษา

นาคธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าพื้นที่ลานธรรม เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์

 

พิธีบรรพชาสามเณรรุ่นเข้าพรรษา

ประกอบพิธีวันทาเจดีย์

 

พิธีบรรพชาสามเณรรุ่นเข้าพรรษา

นาคธรรมทายาทแปรแถวเข้ารับคล้องอังสะการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์ 

 

พิธีบรรพชาสามเณรรุ่นเข้าพรรษา

พิธีขอสรณะคมน์ขอศีลและขอนิสัย 

 

พิธีบรรพชาสามเณรรุ่นเข้าพรรษา

ตัวแทนธรรมทายาทได้น้อมถวายไทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์

 

พิธีบรรพชาสามเณรรุ่นเข้าพรรษา

ธรรมทายาทร่วมกันปฏิบัติธรรม

 

พิธีบรรพชาสามเณรรุ่นเข้าพรรษา

ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน
         

          โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่เกิดขึ้นโดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน ให้ช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวช 1 พรรษา การสร้างศาสนาทายาท และ แก้ปัญหาวัดร้างที่มีมากถึง 5,937 วัดทั่วประเทศ ซึ่งชายผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเมื่อตั้งสัจจะอธิฐานขอบรรพชาเป็นสามเณรและขออุปสมบทนับว่าเป็นผู้มีบุญมาก เพราะต้องมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้น และออกบวช เปิดโอกาสให้ตนเองได้มาสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังได้ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ ด้วยการยกระดับจิตใจท่านให้สูงขึ้น เป็นพ่อพระแม่พระให้ท่านได้มาทำบุญและฟังธรรม พร้อมทั้งฝึกฝนอบรมตนให้มีความเจริญด้วยศีล  สมาธิและปัญญา เกิดจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้น 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร