สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดสัมมนาหัวเพชร

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดสัมมนาหัวเพชร 
        เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 26 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องดวงจันทรา 7  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี จัดสัมมนาหัวเพชร มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน    
       ภายในงานผู้ร่วมสัมมนาได้ สวดมนต์ ปฎบัติธรรมร่วมกัน และทำกิจกรรม
เพื่อหล่อหลอมให้มีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยให้แต่ละกลุ่ม แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งรับชมสื่อสร้างสรรค์เรื่อง อาสาสมัครระดับโลก ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอแผนงานแลสรุปผลการสัมมนา จากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตากล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัตตนในทางที่ถูกต้อง

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดสัมมนาหัวเพชร

ผู้ร่วมสัมมนาได้ สวดมนต์

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดสัมมนาหัวเพชร

ปฎบัติธรรมร่วมกัน

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดสัมมนาหัวเพชร

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดสัมมนาหัวเพชร

ทำกิจกรรมเพื่อหล่อหลอมให้มีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน และแสดงความคิดเห็น รับชมสื่อสร้างสรรค์เรื่อง อาสาสมัครระดับโลก

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดสัมมนาหัวเพชร

ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอแผนงานแลสรุปผลการสัมมนา 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร