สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดม่านมหามงคลสักการะพระประธาน

พิธีเปิดม่านมหามงคลสักการะพระประธาน
          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ อุโบสถวัดหนองไผ่ล้อม จ.ปราจีนบุรี คณะสงฆ์และกัลยาณมิตร จ.ปราจีนบุรี จัดพิธีเปิดม่านมหามงคลสักการะพระประธาน หลังจากที่ได้มีพิธีอัญเชิญพระประธานผ่านธุดงคสถานปราจีนบุรี ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  ศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติ  หมู่บ้านเลควิว  ตลาดกบินทร์บุรี  และได้อัญเชิญองค์พระประธานมาถึงวัดหนองไผ่ล้อม อ.กบินทร์บุรี ภายในงานประธานสงฆ์นำสาธุชน สวดมนต์นั่งสมาธิ จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันกดปุ่มเปิดม่านมหามงคล และคณะสงฆ์ได้สวดชยันโต และนำสาธุชนสวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย

 

พิธีเปิดม่านมหามงคลสักการะพระประธาน

ประธานสงฆ์นำสาธุชน สวดมนต์นั่งสมาธิ จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันกดปุ่มเปิดม่านมหามงคล 

 

พิธีเปิดม่านมหามงคลสักการะพระประธาน

คณะสงฆ์ได้สวดชยันโต และนำสาธุชนสวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย และถ่ายภาพประประวัติศาสตร์ร่วมกัน


          พระครูใบฎีกาอำนวยศักดิ์  มุนิสกฺโก  เป็นอันเสร็จพิธี ผอ.สง.องค์ประธาน และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้นำสาธุชนกล่าวคำอธิษฐานจิต ต่อด้วยคณะเจ้าภาพ กล่าวคำถวายองค์พระธรรมกาย ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พระครูใบฎีกาอำนวยศักดิ์  มุนิสกฺโก ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนที่มาร่วมงานว่า ชาวพุทธต้องหวงแหนรักษาพระพุทธศาสนา อย่าให้ใครมาย่ำยี ซึ่งในอดีตวัดหนองไผ่ล้อมเป็นวัดใกล้ร้าง แต่คณะเจ้าภาพและพวกเราได้มาช่วยกันให้วัดแห่งนี้กลับมาเป็นวัดรุ่งอีกครั้ง นอกจากนี้อย่าปล่อยให้วัดในตัวร้าง โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้ให้ทุกคนทำวัดในตัวให้เป็นวัดรุ่ง ด้วยการเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม  

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร