สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 131 วัด และพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวมหาทาน

ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 131 วัด และพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวมหาทาน
            เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 ก.ค พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 131 วัด เนื่องในวาระครบรอบ 4 ปี โดยได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธิ์วรกิจ เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางนันทิรา ชูเกตุ รผอ.สง.พระพุทธศาสนา จ.เพชรบุรีกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายรัฐพล นิโครธานนท์ นายอ.บ้านลาด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีถวายมหาสังฆทาน 131 วัด พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีมอบโล่เกียรติยศสถานศึกษาต้นแบบศีลธรรม ให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์บวชภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2558 คือ รร.ดอนยางวิทยา รร.โตนดหลวงวิทยา รร.บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) และ รร.อานันท์

 

ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 131 วัด และพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวมหาทาน

ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 131 วัด และพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวมหาทาน

พิธีถวายมหาสังฆทาน 131 วัด เนื่องในวาระครบรอบ 4 ปี 


          สำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวมหาทานและฉลองพระบวชใหม่เป็นอันเสร็จพิธี ทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้

 

ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 131 วัด และพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวมหาทาน

ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 131 วัด และพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวมหาทาน

พิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวมหาทาน