สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดตักบาตรพระบวชใหม่ และถวายเทียนพรรษา

         ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดตักบาตรพระบวชใหม่ และถวายเทียนพรรษา
          เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 ก.ค. พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม เขตดอนเมือง กทม.ได้จัดตักบาตรพระบวชใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่ 12 กว่า 60 รูป โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาธีรธรรม  ธัมมธีโร เปรียญธรรม 9 ประโยค หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม เป็นประธานสงฆ์ ส่วนกัลยาณมิตรเบญจวรรณ ไกรกิตติภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีถวายเทียนพรรษา พิธีปล่อยโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดตักบาตรพระบวชใหม่ และถวายเทียนพรรษา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดตักบาตรพระบวชใหม่ และถวายเทียนพรรษา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดตักบาตรพระบวชใหม่ และถวายเทียนพรรษา

ตักบาตรพระบวชใหม่ และถวายเทียนพรรษา

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดตักบาตรพระบวชใหม่ และถวายเทียนพรรษา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดตักบาตรพระบวชใหม่ และถวายเทียนพรรษา

พิธีปล่อยโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน


           สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครอง สาธุชน ได้ทำบุญกับพระภิกษุบวชใหม่รุ่นเข้าพรรษา ซึ่งเป็นพระลูกพระหลานที่ได้ตัดสินใจเข้ามาบวช โดยหลังจากนี้พระธรรมทายาทจะใช้เวลาในการฝึกฝนอบรมตนเอง พัฒนาตน เรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระแท้และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไป 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร