สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นร.รร.กรุนชูเล่อ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

นร.รร.กรุนชูเล่อ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายบาวาเรีย 
          เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย พระสมเกียรติ กิตติคุโณ ได้เมตตาสอนธรรมะและนำนั่งสมาธิให้กับคณะครูอาจารย์และนักเรียน รร.กรุนชูเล่อ(GrundSchule) ประจำเมืองเคินนิคบรุน (Königsbrunn)  แคว้นบาร์เยิน ประเทศเยอรมนี ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษา และ เรียนรู้พระพุทธศาสนา          
           โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญภาษาเยอรมันได้มาให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธ เช่นคำกล่าวสวัสดี วิธีการพนมมือไหว้พระ วิชาพระพุทธศาสนา เป็นต้น และนักเรียนยังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างย่ออีกด้วย ในระหว่างกิจกรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้เด็ก นร.ซักถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และ ชีวิตประจำวันของพระภิกษุสงฆ์ จากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำเทคนิคการนั่งสมาธิเป็นภาษาเยอรมัน โดยให้นักเรียนสมมุติว่ามีไอติม หรือ ลูกบอล กลมๆอยู่ในกลางท้อง เป็นการสร้างความเบิกบานใจและสนุกสนานในการฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับเด็กๆเป็นอย่างยิ่ง เมื่อนั่งมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมงานได้พา คณะครู และ นักเรียน ชมบริเวณพื้นที่ภายในวัด จึงสร้างความประทับใจให้กับครู และ นักเรียนเป็นอย่างมาก

 

นร.รร.กรุนชูเล่อ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

 

คณะครูอาจารย์และนักเรียน รร. กรุนชูเล่อ (GrundSchule)

ประจำเมืองเคินนิคบรุน (Königsbrunn)  แคว้นบาร์เยิน ประเทศเยอรมนี 

 

 

นร.รร.กรุนชูเล่อ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

 

ท่านั่งสมาธิ (Peace Pozition ) 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร