สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กลุ่มกัลยาณมิตร จ.นราธิวาส และ ใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

 กลุ่มกัลยาณมิตร จ.นราธิวาส และ ใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
         เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 ก.ค. พ.ศ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จ.นราธิวาส ได้จัดงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมี พระสุชยา มุนิเสฐโฐ ประธานศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และคณะกัลยาณมิตร จ.นราธิวาส จ.ยะลา ผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาและรักษาดินแดนในเขต 4 จ.ชายแดนภาคใต้ ได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ภายในงานประธานสงฆ์นำสวดมนต์ และ ขอขมาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งได้นำอธิษฐานจิตสักการะพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองดวงแก้วมณี บรมจักรพรรดิ สำหรับภาคสายทุกท่านได้ร่วมกัน อาราธนาศีล 5 อาราธนาพระปริตร จากนั้นคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และ ตักบาตรพระภิกษุบวชใหม่ ต่อด้วยพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน หลอดไฟและเทียนพรรษา ภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนอธิษฐานจิตจุดประทีป และ เวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุ 

 

กลุ่มกัลยาณมิตร จ.นราธิวาส และ ใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมภาคเช้า สวดมนต์ ขอขมาพระรัตนตรัย อธิษฐานจิต

 

กลุ่มกัลยาณมิตร จ.นราธิวาส และ ใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมภาคสายตักบาตรพระภิกษุบวชใหม่

 

กลุ่มกัลยาณมิตร จ.นราธิวาส และ ใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมภาคบ่ายปิดทองดวงแก้วมณี บรมจักรพรรดิ เวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร