สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ

 ค่ายพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ 
          เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 ถึง วันพุธ ที่ 5  ส.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ  ศูนย์อบรมศีลธรรมนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ได้จัดอบรมค่ายพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำของสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นครสวรรค์ อุทัยธานี จำนวน 200 คน โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญชนะ ปุญญชโน ประธานส่งเสริมศีลธรรม จ.นครสวรรค์ เป็นประธานสงฆ์  ได้รับเกียรติจากนายวินัย โพธิ์ศรี รองผอ.สำนักงานเขตมัธยมศึกษาเขต 42 เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าอบรม
         สำหรับการอบรมในครั้งนี้ใช้หลักสูตร 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย พร้อมทั้งได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิ การฝึกความเป็นระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา นอกจากนี้น้องๆยังได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วย อาทิ การออกกำลังกาย ทำความสะอาด จุดเทียนรวมใจ และได้ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนนักเรียน  และภายหลังจบค่ายน้อง ๆ ต่างตั้งใจนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและโรงเรียนอีกด้วย

 

ค่ายพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ

 

ค่ายพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ

 

ค่ายพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร