สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ จ.กำแพงเพชร

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ จ.กำแพงเพชร
           เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ จัดพิธีตักบาตรพระบวชใหม่โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พิทักษ์ คุณารักโข ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม จ.กำแพงเพชร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระธรรมทายาทจาก 5  ศูนย์อบรม มาเป็นเนื้อนาบุญ คือ  ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมถ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดพัฒนราษฎร์บำรุง วัดเทพนิมิตรมงคล  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรโพธิ์ทอง และ ศูนย์อบรมตะวันธรรม คุณจำปี ซาเวียง ประธานผู้นำสตรี อ.คลองขลุง และ คุณสิทธิศักดิ์ ซาเวียง นายก อบต.ท่าพุทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  

 

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ จ.กำแพงเพชร

พระอาจารย์พิทักษ์ คุณารักโข ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม จ.กำแพงเพชร เป็นประธานสงฆ์

 

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ จ.กำแพงเพชร

คณะเจ้าภาพและสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนตักบาตร

 

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ จ.กำแพงเพชร

พิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์

 

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ จ.กำแพงเพชร

เมื่อเสร็จพิธีตักบาตรถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

           

          สำหรับภาคสายพระธรรมทายาททั้ง 5 ศูนย์อบรมของ จ.กำแพงเพชร ได้เดินทางไปกราบขอขมาและขอโอวาทช่วงเข้าพรรษาจาก พระวิเชียรมุนี ที่ปรึกษา จจ.กำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพัฒนราษฎร์บำรุง โดยท่านได้เมตตาจัดเลี้ยงภัตตาหารแก่พระธรรมทายาทบวชใหม่อีกด้วย

 

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ จ.กำแพงเพชร

พระวิเชียรมุนี ที่ปรึกษา จจ.กำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพัฒนราษฎร์บำรุง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร