สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบต.คลองสาม จัดโครงการสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล5

 อบต.คลองสาม จัดโครงการสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล5
          เมื่อวันพุธ ที่ 29 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี ได้จัดโครงการสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาทางโครงการจึงได้มีกิจกรรมพิเศษ คือ ในภาคเช้าเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีถวายประทีปหลอดไฟ 

 

อบต.คลองสาม จัดโครงการสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล5

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน

 

อบต.คลองสาม จัดโครงการสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล5

พิธีถวายประทีปหลอดไฟ 

           ในภาคค่ำสาธุชนได้ร่วมกัน สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องชาวคลองสามมาร่วมกันสั่งสมบุญตลอดพรรษานี้ ในโครงการสวดมนต์เข้าพรรษา โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.ถึง เวลา 20.00 น. ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญในครั้งนี้      

 

อบต.คลองสาม จัดโครงการสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล5

เมื่อสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สาธุชนได้นั่งสมาธิร่วมกัน

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร