สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อาสาฬหบูชาวัดภาวนาเท็กซัส

 


         อาสาฬหบูชาวัดภาวนาเท็กซัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดภาวนาเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน บุญอาสาฬหบูชาขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่พระพุทธองค์ทรง แสดงปฐมเทศนา กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรม พิธี ถวายสังฆทาน โดยมี กัลฯ คาย เหงียน (KHAI NGUYEN) ชาวเวียดนาม เป็นประธานตักบาตร พระภิกษุสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ ๒ จำนวน ๘ รูป ส่วนกิจกรรมภาคบ่าย เป็นพิธีถวายเทียนพรรษา โดยมีกัลฯ ฉลาด PETERSON และกัลฯ ดวงกมล สุริยาวงษ์ เป็น ประธานนำกล่าวถวายเทียนพรรษา และกัลฯ ประเสริฐ กัลฯ ประทุมทิพย์ บุญเกื้อ นำกล่าวถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองบุญในสร้างวัดภาวนาเท็กซัส และกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ชาวโลก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร