สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จังหวัดชายแดนใต้รวมพลัง ผนึกกำลังเพื่อสามเณรล้านรูป

จังหวัดชายแดนใต้รวมพลัง ผนึกกำลังเพื่อสามเณรล้านรูป

 

    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ โรงเแรมมายการ์เดนส์ จ.ปัตตานี พอจ.สุพจน์ มหาสกฺโก ได้จัดประชุมสัมมนาผู้นำบุญ,ผู้นำชุมชนสันติสุข,คุณครูอาสาจากจังหวัดปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส และพระอาจารย์ที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้เข้าสัมมนามากกว่า 50 คน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเดียวกัน ที่สำคัญเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราจะช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาใน 3 จังหวัด ให้กลับมารุ่งเรือง และไม่ให้ศาสานาพุทธหายไปจากดินแดนใต้ล่างแห่งนี้ แม้เหตุการณ์จะเป็นแบบไหนก็จะขอยืนหยัดสู้บนแผ่นดินแห่งนี้ต่อไป เพื่อหาแนวทางในการบรรพชาสามเณรล้านรูปในปี 2559

 

จังหวัดชายแดนใต้รวมพลัง ผนึกกำลังเพื่อสามเณรล้านรูป

 

จังหวัดชายแดนใต้รวมพลัง ผนึกกำลังเพื่อสามเณรล้านรูป

 

จังหวัดชายแดนใต้รวมพลัง ผนึกกำลังเพื่อสามเณรล้านรูป

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร