สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว อุบลราชธานี

สามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจังหวัดอุบลราชธานี


    สามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย วัดศรีมงคล อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี พระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอบุณฑริกเมตตามาเป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่อุบาสกอุบาสิกาแก้ว

 

อบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้ว

 

อบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้ว

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร