สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการสร้างเด็กดี พุทธศาสนาเข็มแข็ง

โครงการสร้างเด็กดี พุทธศาสนาเข็มแข็ง


    อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนสุไหงโกลก ชั้น ม.1และม.4 จำนวน 309 คน  ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

โครงการสร้างเด็กดี พุทธศาสนาเข็มแข็ง

 

โครงการสร้างเด็กดี พุทธศาสนาเข็มแข็ง

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร