สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว กำแพงเพชร

โครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร

 

   โครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกา จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย " พระพิทักษ์ คุณารกฺโข " ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ทีมพระอาจารย์ และทีมจัดอบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบล วันที่ 11-13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  บูชาธรรม 72 ปี หลวงพ่อ โครงการสามเณรล้านรูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

 

โครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกา จังหวัดกำแพงเพชร

 

โครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกา จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล