สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว สุรินทร์

โครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว จังหวัดสุรินทร์


     แกนนำชุมชน 21 ตำบล จังหวัดสุรินทร์ อบรมวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เข้ามารายงานตัวกว่า 300 คน นำโดย " พระอธิการสมพงษ์ ยโสธโร " ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด ทีมพระอาจารย์ และทีมจัดอบรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบล ณ ศูนย์อบรมเยาวชน จังหวัดสุรินทร์ บูชาธรรม 72 ปี หลวงพ่อ โครงการสามเณรล้านรูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

 

โครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกา จังหวัดสุรินทร์

 

โครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกา จังหวัดสุรินทร์

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร