สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่า

 

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่า


     วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อขยายวัด


      ภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อขยายวัด โดยมีกัลยาณมิตรสุนิภา วินเทอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า


      ส่วนกัลยาณมิตรวรรณี เกตุแก้ว เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


      ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร และปฏิบัติธรรมร่วมกัน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้