สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มุทิตาสักการะ 83 ปี เจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

มุทิตาสักการะ 83 ปี เจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

 

มุทิตาสักการะ 83 ปี เจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

 

          เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้แทนชมรมซุบเปอร์ V- MONK ได้เดินทางไปร่วมมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระครูมงคลศิลาจารย์  อินทเกศาโร เปชร ซวน   เจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบ  ณ  วัดอินทร์โกสี  จังหวัดเสียมราฐ  ประเทศกัมพูชา เนื่องในวาระฉลองอายุวัฒนะมงคล 83 ปี  

 

         โดยในภาคเช้า เป็นพิธีถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์    พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์  ถวายแด่เจ้าคณะจังหวัด  และพิธีถวายสังฆทาน  ต่อด้วยคณะผู้แทนชมรมซุบเปอร์ V- MONK ร่วมถวายทุนการศึกษา แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 7 ทุน  ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกันยายน  พุทธศักราช 2558  ท่ามกลางบรรยากาศความปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากของผู้มาร่วมงาน

 

         จากนั้นคณะผู้แทนชมรมซุบเปอร์ V- MONK ได้เดินทางต่อไปยังวัดเกสศราราม,วัดดำหนัก,  วัดทไม, และวัดสวายละเมียด เพื่อน้อมถวายกองทุนการศึกษา แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร เป็นจำนวน 12 ทุน

 

          สำหรับกิจกรรมถวายกองทุนการศึกษา แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้สามเณรได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนนักธรรม-บาลี ได้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถของตนๆ  อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวัฒนธรรม  เพื่อต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน