สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

 

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย


     วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย


     ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีเปิดน้ำพุไฟส่องสว่างมหามงคลเศรษฐีมั่งคั่ง และร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตา จากนั้นคณะสงฆ์  5 รูป ได้เปิดกรวยบูชาหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย ก่อนที่จะประกอบพิธีน้อมถวายพานจักรแก้ว ม้าแก้ว พวงมะลิแก้วและดอกบัวแก้วบนแท่นสักการะ ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเขมิกา พรีเดอร์เซ่น และกัลยาณมิตรสุกัญญา แซ่ลี้ โวลฟ์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย

 

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย


     และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ก่อนทีครอบครัวชวาร์กเกอร์ จะได้เป็นประธานน้อมนำอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) ประดิษฐาน ณ ห้องหลวงปู่พระผู้ปราบมาร จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติบูชาธรรมในครั้งนี้