สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธรรมยาตราวันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตราวันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

           ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

          ช่วงเช้าพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ออกบิณฑบาต โปรดผู้มีบุญชุมชนรอบวัดหลังจากนั้น พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น 
ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ"เสร็จแล้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่า
๑. วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม
๒. วัดลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
๓. วัดรางกําหยาด อ.บางเลน จ.นครปฐม
๔. วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม