สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ววัดภาวนาเท็กซัส

 


            บวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ววัดภาวนาเท็กซัสระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดภาวนาเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว เนื่องในวาระโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว มีทั้งชาวไทย ชาวลาว และชาวอเมริกัน น่าปีติใจยิ่งที่ทุกคนตั้งใจมาอยู่ธุดงค์ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการ ทำทาน รักษาศีล ๘ และเจริญภาวนา เพื่อน้อมบูชาแด่มารดาผู้มีพระคุณ