สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง

ทอดผ้าป่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง

                เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 สาธุชนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างโรงครัวมหาทาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี