สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธรักษาชายแดนใต้จัดประชุม

             

ชมรมพุทธรักษาชายแดนใต้จัดประชุม

 

ชมรมพุทธรักษาชายแดนใต้จัดประชุมคณะกรรมการ

                   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ชมรมพุทธรักษาชายแดนใต้ จัดประชุมคณะกรรมการที่ทางชมรมจัดขึ้น สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม มายการ์เด้น อ.เมือง จ.ปัตตานี   โดยมีพระอาจารย์อำพล สุตะโกโส พระอาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมนราธิวาสเป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่ชมรมพุทธรักษาได้เข้าร่วมประชุมด้วย

 

                 

                  โดยในที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า การจัดปฏิบัติธรรม 1 วัน คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ อ.เมือง จ.สงขลาในวันนั้นจะมีการมอบทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จำนวน 60 คน ให้กับคณะครู ส่วนพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ก็ให้มีเหมือนเดิมเพราะจะได้ยกระดับครูทั่วไปให้เป็นครูผู้นำกลุ่มได้ง่าย ที่สำคัญจะได้เชิญกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะได้มาพบปะ คณะครู เพื่อพูดคุยเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ชาวไทยพุทธรวมทั้งคณะครูจะได้รับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนครั้งที่ 1 ให้กับโรงเรียน V-Star อีกด้วย