สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณร

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณร

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณร

          เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ภายในงานผู้ปกครองทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรและกล่าวคำอธิษฐานจิต

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณร

         

               จากนั้นเป็นพิธีมอบผ้าไตรคุณธรรมให้กับนาคธรรมทายาทที่ได้รับการคัดเลือก 14 ท่าน และพิธีมอบผ้าไตร ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำขอขมา และพิธีรับมอบบาตร ผ้าไตรจากผู้ปกครอง

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณร

 

            นอกจากนี้ได้ประกอบพิธีเรียกขวัญนาคและผูกข้อมือเพื่อเป็นการเรียกขวัญให้กำลังใจแก่นาคธรรมทายาท ซึ่งบรรยากาศเป็นเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณร

               

             ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบรรพชาสามเณรโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอุปัชฌาย์

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณร


             นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ จาก นาย สมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนาคธรรมทายาทจาก 16 ศูนย์อบรมมาร่วมบรรพชาจำนวนทั้งสิ้น 619 ท่าน

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณร

               

           และในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ได้กล่าวชื่นชมอนุโมทนาและให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่เหล่าสามเณรใหม่ว่า

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาสามเณร

 

               การบวชเป็นสามเณรนี้เป็นชีวิตอันสุดประเสริฐเป็นทางมาแห่งบุญมหาศาล ปีนี้เธอทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาบวชเป็นสามเณรแล้วปีหน้าก็ให้มาบวชอีก ทำความดีกี่ครั้งก็เป็นสิ่งที่ดี ขอให้เธอทั้งหลายรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล