สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มาฆบูชา วัดพุทธบอร์คโด

 

     

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๙ ลูกพระธัมฯ วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส ทั้งชาวลาว ชาวไทย และชาวฝรั่งเศส ร่วมใจกันประพฤติปฏิบัติธรรม ในงานบุญมาฆบูชา ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างมหาทานบารมี และพิธีจุดมาฆประทีป ภาคเช้าและภาคบ่ายเจริญสมาธิภาวนาและร่วมสร้างมหาทานบารมี ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จากนั้นฟังพระธรรมเทศนา วันมาฆบูชา และโอวาทปาฏิโมกข์ แม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในงานบุญพิธีนี้ ทุกๆ ท่านต่างเบิกบานบันเทิงในบุญเป็นอย่างมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร