สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบวชผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบวชผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 


วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญพิธีบวชผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนล้านคน 

วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญพิธีบวชผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนล้านคน 


วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญพิธีบวชผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนล้านคน 

  ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะภิกษุสงฆ์ จากนั้นพระปลัดสุขสันต์ สุขสนฺโต  ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งได้เมตตากล่าวให้โอวาทและมอบผ้าสไบแก้วแก่ผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 


วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญพิธีบวชผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนล้านคน 

       ต่อมาเป็นพิธีบวชผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย โดยตัวแทนผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนได้ถวายพานธูปเทียนแพและพานสักการะแด่พระศีลาจารย์ พร้อมทั้งได้กล่าวคำขอบวชอุบาสิกาแก้ว และอาราธนาศีล 8 จากนั้นเป็นพิธีเจริญชัยมงคลคาถา “พาหุงฯ” และสวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดธัมมจาริณีประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา นำโดยพระปลัดสุขสันต์ สุขสนฺโต ประธานสงฆ์ได้จุดประทีปโคมเอกหน้าพระประธาน และนำกล่าวคำจุดโคมธัมมจาริณีประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนอุบาสิกาแก้วก็ได้ร่วมกันจุดธัมมจาริณีประทีป สร้างความสว่างไสวไปทั่วบริเวณจัดงาน