สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ แลพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูโรส

          วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูโรส


วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ แลพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูโรส

    ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา และบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรสามเณรยุวธรรมทายาท โดยมีกัลยาณมิตรพัชรินทร์ พัชระโสภณ และ กัลยาณมิตรขวัญเรือน รูส เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,ส่วนพิธีกล่าวคำถวายข้าวสาร โดยมีกัลยาณมิตรอำพันทอง ยิ่งรัมย์ , กัลยาณมิตรบัวจันทร์ จันทร์ศิลา ,กัลยาณมิตรวรรณิดา วินควิส และกัลยาณมิตรสุภางค์ ไชยว่อง นำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้ โดยมีกัลยาณมิตรอุ่นศรี บูมาน นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ 


วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ แลพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูโรส

      ส่วนภาคสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูโรส โดยมีประธานเอก คือ กัลยาณมิตรพัชมณฑ์ พันธ์เสนีย์  ส่วนประธานรองคือ กัลยาณมิตรกฤษณา สมทรง จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร Sven Olof Brobeck และกัลยาณมิตรสายร่ม ทองยั่งยืน นำกล่าวคำถวาย และภายหลังเสร็จสินพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้
 

วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ แลพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูโรส