สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธสตอกโฮมจัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพุทธสตอกโฮมจัดงานบุญบูชาข้าวพระ


วัดพุทธสตอกโฮม ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ อาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2559

วัดพุทธสตอกโฮม ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ อาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2559


วัดพุทธสตอกโฮม ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ อาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2559

    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนวัดพุทธสตอกโฮม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระประจำอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายน ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายวาจาใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า


วัดพุทธสตอกโฮม ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ อาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2559

 ในส่วนของพิธีกรรมภาคบ่ายได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สำหรับประธานนำกล่าว ได้แก่ กัลยาณมิตรแดง   โลกนิยมและ กัลยาณมิตรรัชตา    ธรรมชัยยุทธ ตามด้วยพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพุทธสตอกโฮม  โดยประธานนำกล่าวได้แก่ กัลยาณมิตรสุนัชชา  ง้าวสุวรรณ  กัลยาณมิตรถุงทอง  หวังริ้วกลาง และกัลยาณมิตรชุตินันท์  ศรีนาคดี  จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายข้าวสาร ประธานนำกล่าวได้แก่  กัลยาณมิตรทองสี  รัดสุทธี  ทั้งนี้ทุกท่านยังได้ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ตลอดจนช่วยกันรับบุญเก็บงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นำมาซึ่งความปลื้มปิติให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน