สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลถวายแด่วัดทั่วประเทศ

พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลถวายแด่วัดทั่วประเทศ


     เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลถวายเทียนพรรษาแด่วัดทั่วประเทศ


  โดยภายในงานได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลถวายวัดทั่วประเทศ ณ ปะรำพิธี ลานหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระอาจารย์ถาวร   ถาวโร รองผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ เป็นประธานสงฆ์ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอาราธศีล 5 และสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร  กัลยาณมิตรฑัญถมร  บุญแข็งเก่ง และกัลยาณมิตรสุภัทรา  วงศ์ศรีจันทร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และกล่าวคำอธิษฐานจิต ต่อด้วยผู้แทนบุญพิธีได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ ทั้งนี้ประธานสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมรวมใจตรึกระลึกถึงบุญกุศลที่ได้มาหล่อเทียนในครั้งนี้ ประเพณีหล่อเทียน 1 ปีมีเพียงครั้งเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายต่างเคยถวายประทีปเป็นพุทธบูชา ผู้ให้ประทีปย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม มีดวงตาที่อ่อนโยนมองสัตย์โลกด้วยจิตเมตตา ทั้งสมบูรณ์พร้อมด้วยทิพยจักษุ ดวงตาอันเป็นทิพย์ที่สว่างไสวทั้งภายนอกและภายใน เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ทำให้เราได้บุญในช่วงเข้าพรรษานี้และบุญทั้งหลายก็จะอุทิศถึงหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วอีกด้วย ซึ่งได้มีพุทธศาสนิกชนเข้าแถวเป็นระเบียบร้อยหล่อเทียนพรรษาที่จะนำไปถวายวัดแด่วัดทั่วประเทศด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกท่าน


   สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลถวายวัดทั่วประเทศได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 20 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปคะ