สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สนับสนุนน้ำดื่ม

 

            วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มูลนิธิธรรมกาย โดย  พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ผู้แทนมูลนิธิฯ นายสมโภช แสงเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมูลนิธิฯ มอบน้ำดื่มจำนวน ๒,๐๐๐ ถุง แก่โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร  เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และการแข่งขันจุดลูกหนู ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนและวัดหัตถสารเกษตร จัดงานขึ้น เป็นการรักษาส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร