สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ 

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ 

 

   ศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ ร่วมกับศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ

   

   สำหรับพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ห้องSPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศุภโชค สุภคฺโค ประธานศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ คณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยมีกัลยาณมิตรสัตกร   สัณหธนัง กัลยาณมิตรธงชัย  อรุณรุ่งโรจน์ และกัลยาณมิตรดารารัตน์   เชิดชู เป็นประธานผ้าป่าพร้อมทั้งกล่าวคำถวายผ้าป่า  กัลยาณมิตรณัฐคณา  ชญาวรากุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ และกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้ทางคณะเจ้าภาพได้ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ 


   สำหรับการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ เกิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ที่ต้องการจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ โดยเฉพาะดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาลอีกครั้ง