สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท


วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท


     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทขึ้น โดยพิธีกรรมเริ่มด้วยขบวนนาคธรรมทายายได้เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ และประกอบพิธีวันทาพระประธานและขอขมาผู้ปกครอง


หลังจากนั้นเป็นการประกอบพิธีขอบรรพชา โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูภาวนาพุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรสเป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรและผ้าไตร โดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าไตร คือกัลยาณมิตรกอบแก้ว  อินทพันธ์ และกัลยาณมิตรรุ่งอรุณ    เดชาวิชิตเลิศ ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรหนูปุ่น มุขมนตรี กัลยาณมิตรปานจันทร์ เรืองสุวรรณ และกัลยาณมิตรทัศนา ยาค็อปสัน พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรอรัญญา ขุนปริง  


   จากนั้นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆ ได้น้อมนำถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และสามเณร ต่อด้วยสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และสามเณรธรรมทายาทบวชใหม่ ยังความปลาบปลื้มปีติในบุญทั้งตัวสามเณรและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันมาเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้