สรุปข่าวประจำวัน : วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญเทศกาลเข้าพรรษา 

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญเทศกาลเข้าพรรษา 

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญเทศกาลเข้าพรรษา 


วัดพระธรรมกายนางาโน่  ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา


      ในวันที่ 17 กรกฏาคม พุทธศักราช 2559 วัดพระธรรมกายนางาโน่  ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายไอจิ และวัดพระธรรมกายไซตะมะ พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน โดยพิธีกรรมเริ่มด้วยเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ พิธีกล่าวคำอาราธนาศีล พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรศรีไสว  การะเกตุ กัลยาณมิตรวิชชุดา มัทซึโมะโตะ และ กัลยาณมิตรมาริโกะ  ยามาคาวา  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย และสาธุชนร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์และในวันนี้พิเศษสุดคือได้มีการออกร้านเลี้ยงอาหารเพลแก่สาธุชนผู้ร่วมงานอีกด้วย


   ภาคบ่าย เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีคณะประธานและคณะเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี สำหรับประธานผ้าป่าได้แก่ กัลยาณมิตรมาริโกะ  ยามาคาวา จากนั้นประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ และประธานผ้าป่ากล่าวคำถวายผ้าป่า พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษา ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรศรีไสว  การะเกตุ และกัลยาณมิตรยุพิน  คำหล้า และพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรรวิวรรณ  เวสกุล และกัลยาณมิตรพิมพ์ใจ  มาเอซาวะ ทั้งนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ถึงอานิสงส์ของการถวายผ้าป่าเพื่อสร้างเสนาสนะ การถวายเทียนพรรษา และการถวายผ้าอาบน้ำฝน ยังความปลาบปลื้มปีติให้กับสาธุชนผู้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ทุกท่าน และก่อนที่ทุกท่านจะแยกย้ายกันกลับบ้านทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญพับผ้าไตรจีวร สำหรับเตรียมใช้ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 8 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม –วันที่ 13 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 นี้อีกด้วย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร