สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่า 

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่า 


  ธุดงคสถานพิษณุโลกและคณะกัลยาณมิตรจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติจักรพรรดิ์ หล่อเทียนพรรษามหามงคล เนื่องในวันเข้าพรรษา 


 ภายในงานริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี พระอาจารย์ยอ สุทฺธจิตฺโต  ประธานสงฆ์ นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ จากนั้นเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติจักรพรรดิ์ หล่อเทียนพรรษามหามงคล โดยมีกัลยาณมิตรสุพัตรา ใจตุ้ย เป็นประธานทอดผ้าป่า ส่วนกัลยาณมิตรณรงค์  สุขทั่ง และกัลยาณมิตรฟุ้ง  ศรีวิเชียร เป็นผู้แทนนำกล่าวถวายคิลาณเภสัช ด้านกัลยาณมิตรชนกมน อยู่ปาน และผู้ใหญ่บุญรัง โทนเกิด เป็นผู้แทนนำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


  สำหรับพิธีกรรมในภาคบ่าย เป็นพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม และได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธา ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยมีกัลยาณมิตรลัดดา – กัลยาณมิตรเทียบ แตงตรง เป็นประธานหล่อเทียนพรรษามหามงคลในครั้งนี้ และมีเด็กดี V-star โรงเรียนม่วงหอม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้มาร่วมทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษานี้ด้วย หลังจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมหย่อนเทียนสุวรรณนิธิที่รางด้วยความปลื้มปีติเบิกบานในบุญ


   และในโอกาสนี้พระอาจารย์ยอ สุทฺธจิตฺโต  ได้กล่าวให้โอวาทว่า การที่เรามาปฏิบัติธรรมสร้างบุญบารมีในครั้งนี้ เราทำเพื่อตัวเราเองเป็นการออกแบบชีวิตข้ามชาติ เราได้ร่วมถวายมหาทานในครั้งนี้ก็จะเป็นสมบัติติดตัวไป เหมือนชื่องานทอดผ้าป่ามหาสมบัติจักพรรดิ์ ที่สุดของสมบัติในโลก คือสมบัติจักพรรดิ์ซึ่งต้องมีบุญเท่านั้น เราต้องสั่งสมบุญบ่อยๆเพราะหากบุญหมด สมบัติที่เคยเป็นของเราก็หมด เช่นตัวอย่างของผู้เคยมีบุญเมื่อบุญหมดจากเพชรก็กลายเป็นถ่าน หากมีบุญแล้วจับถ่ายก็กลายเป็นเพชร และที่เราได้มาร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมกันในครั้งนี้ผลบุญได้เกิดขึ้นแก่ทุกท่านแล้ว แม้ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่วิมานของเราก็สว่างไสวดังเช่นพระมหาโมคคัลลานะได้ไปเห็นวิมานแต่เจ้าของวิมานยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ หลังจากนั้นทุกท่านได้ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลร่วมกัน