สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


    เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ขึ้น โดยพิธีเริ่มด้วยสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมพร้อมเพียงกัน เพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธ์ จากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ประธานบุญพิธีจุดประทีปหน้ารูปผู้วายชนม์ และพิธีทอดผ้าบังสุกุล คือกัลยาณมิตรจู้ด  บุดสะราด เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล จากนั้นคณะสงฆ์สวดอภิธรรม 7 คัมภีร์ ประธานบุญพิธีทอดผ้าบังสุกุลและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์   สาธุชนร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล ต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรจินดา – กัลยาณมิตรสุชาดา  สุทธา เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งน้อมนำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์  


    และประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแด่คณะสงฆ์  และพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา  ประธานสงฆ์นำสาธุชนอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษามหามงคล และสาธุชนได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา


   สำหรับพิธีกรรมภาคบ่าย  ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำทุกท่านทำพิธีแห่เทียนพรรษารอบวัด และปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีถวายเทียนพรรษาโดยกัลฯหวาน  ธรรม  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษา   พิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน  ผู้แทนนำกล่าวคำถวาย คือ          กัลยาณมิตรศิวลักษณ์  โทเพ็ง และกัลยาณมิตรอุดม   จุลนวงศ์   พิธีถวายกองทุนแสงสว่าง โดยมีกัลยาณมิตร ทรัพย์-กัลยาณมิตร ดาราจันทร์  ลุนสุริวงศ์ และกัลยาณมิตรบุญโฮม-  กัลยาณมิตรขาว   ภัสจักร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายผ้าอาบน้ำฝน, ไทยธรรมแสงสว่าง และปัจจัยกองทุนบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์       และคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง