สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดกิจกรรมงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน

วัดพระธรรมกายบูโรส จัดกิจกรรมงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน


วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคม


   คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้เดินทางมาประกอบพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคม  พิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 04.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับลูกพระธัมฯทั่วโลก  จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม 3,000 วัด โดยมีประธานนำกล่าวคำถวาย คือ กัลฯ อุ่นศรี  บูมาน  และ กัลฯปานจันทร์  เรืองสุวรรณ  ต่อด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ และพร้อมใจกันถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญ


      ภาคสายเป็นจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย โดยมีประธานจำนวน 4 คณะ ได้แก่ กัลยาณมิตร  อุ่นศรี  บูมาน และกัลยาณมิตรศรีวรรณ  อินต๊ะพันธ์  กัลยาณมิตรวิไล  ปานบุตร  กัลยาณมิตรทัศนา  ยาค็อปสัน  กัลยาณมิตรสมพร  อีริค และกัลยาณมิตรจารุภา  พิณเสนาะ  ตามด้วยพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัด โดยในครั้งนี้ได้มีประธานผ้าป่า 4 คณะด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มรวยอัศจรรย์  ,กลุ่มรวยรายวัน ,กลุ่มรวยไม่หยุด และกลุ่มจินดามณี


 จากนั้นประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูโรส  ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรสมควร  กาบไธสง ,กัลยาณมิตรทัศนา  ยาค็อปสัน , กัลยาณมิตรทองคำ  สิงห์นาม และพิธีนำกล่าวคำอธิษฐานจิต  ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรม่วย   จันทร์พวก และกัลยาณมิตรจารุภา  พิณเสนาะ พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรรัติกาล  มาสกี  และกัลยาณมิตร Svenk  Olof  Broback   และ กัลยาณมิตรวิไล  ปานบุตร และพิธีนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรทัศนา  ยาค็อปสัน 


   จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยคพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทย ด้วยความอะเลิทเบิกบานในบุญกันทุกท่าน