สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายเท็กซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคม


     โดยในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ในเวลา 20.30น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเท็กซัส  ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนสิงหาคม  โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 จบ ตามโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ เพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์ พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ 24 น. หลังจากนั้นในเวลา 21.30 น. ได้ร่วมกันประกอบบุญพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทย


     ต่อด้วยทางคณะเจ้าภาพได้ถวายดอกไม้และจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญ ยังความปลาบปลื้มปีติในบุญครั้งนี้กันทุกท่าน