สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ยุวสงฆ์เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

 

      

 

          เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะพระภิกษุสงฆ์กลุ่มยุวสงฆ์จำนวน ๕๐ รูปจาก ๓ นิกายทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย บังคลาเทศ ภูฐาน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล ศรีลังกา ไต้หวัน และไทย นำโดย Anuruddha Thero (พระอนุรุทธะ เถโร) เลขานุการองค์การยุวสงฆ์โลก (WBSY) ประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางมาที่วัดพระธรรมกาย โดยกองต้อนรับและอบรม สำนักต่างประเทศให้การต้อนรับ
          การมาเยือนของคณะยุวสงฆ์โลกครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่เราชาวพุทธทุกนิกายจะเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันเตรียมตัวเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขยายกว้างไกลออกไปในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าผู้ทำงานเผยแผ่ต้องศึกษาพระธรรมความรู้จากพระไตรปิฎกให้แตกฉาน ต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้พร้อม และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้งานพระพุทธศาสนาของเราขยายออกไปทั่วโลก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร