สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว ญี่ปุ่น

 

 

          เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กลุ่มกัลยาณมิตรแก้วนพรัตน์ จังหวัดไซตะมะประมาณ ๒๐ คน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ณ ค่ายพักแรม มิโดริมูระ ในเขตเมืองชิชิบุ จังหวัดไซตะมะ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาท่ามกลางทะเลหมอก มีการทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตร ออกกำลังกาย และเป่าดวงแก้ว รับชมสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับมหาปูชนียาจารย์ และร่วมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร