สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Mothers Day วัดภาวนาจอร์เจีย

 

 

          วันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ทุกปี จะเป็นวันแม่ Mothers Day ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปีนี้ตรงกับ  วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ วัดภาวนาจอร์เจีย ได้จัดกิจกรรม   วันแม่ขึ้น มีการปฏิบัติธรรม กลุ่มคุณแม่และลูกๆ ถวายภัตตาหารเพลและถวายเค้ก    ในวันพิเศษนี้ด้วย และให้ลูกๆ เขียนความในใจใส่การ์ด มอบช่อดอกไม้ให้กับคุณแม่ เมื่อลูกๆ ทุกคนกล่าวความในใจให้คุณแม่แล้ว ก็เข้าไปกราบคุณแม่พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้ และการ์ดแด่แม่ด้วยดวงใจ สร้างความผูกพันเป็นสายใยรักให้กับครอบครัว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร