สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธสตราสบูร์ก รวมใจน้อมถวายพระพร

วัดพุทธสตราสบูร์ก รวมใจน้อมถวายพระพร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ กลุ่มกัลยาณมิตรวัดพุทธสตราสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส ร่วมใจจัดพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ณ วัดพุทธสตราสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส และร่วมกันพับนกสันติภาพอันเปรียบประดุจตัวแทนแห่งสันติสุข ที่จะนำพาความร่มเย็นไปสู่ดวงใจของพี่น้องชาวใต้ในประเทศไทยทุกคน