สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าถวายพระราชกุศล

 

 

 

           เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดพุทธเอาสบวร์ก  ประเทศเยอรมนี จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จากนั้นประธานสมาคมไทยพุทธแห่งประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี เปิดกรวยธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้แทนกล่าวคำถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา นอกจากนี้ทุกคนยังได้พร้อมใจกันเขียนไปรษณียบัตรถวายพระพรแด่ในหลวง และร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล